Diagnos Lewybody

Lewybody demens (LBD) är en demensform som utvecklar både Alzheimers och Parkinssons sjukdom.

Lewy bodies, eller Lewykroppar, är små runda proteinsamlingar i nervcellerna. Deras närvaro förhindrar cellerna att fungera normalt.

Kännetecknande för LBD är stort sömnbehov, darrningar, synhallucinationer, störd drömsömn, trippande gång, svårt att sätta sig och att klä på sig. Även svårt att svälja, talar tyst och stel ansiktsmimik. Tal-, minnes- och lokaliseringsproblem.
Behöver mycket stöd i det vardagliga livet!

måndag 30 juni 2014

Några tips om att få kontakt med andra

Bort med skammen har nu öppnat två sidor på Facebook, där Du som anhörig till en person med demenssjukdom eller om Du själv har en demenssjukdom, kan få kontakt med andra i samma situation. Dess två grupper är slutna och man måste då skicka in en förfrågan om medlemsskap.

http://bortmedskammen.se/2014/june/nystartade-facebookgrupper-fa-kontakt-med-andra.html

Denna grupp är dock öppen!
https://www.facebook.com/#!/groups/anhoriga.behovsde/


Andra tips om sidor på Facebook är:
https://www.facebook.com/#!/AnhorigasRiksforbund?fref=ts

https://www.facebook.com/#!/pages/Anh%C3%B6rigas-riksf%C3%B6rbund/692388624115009?fref=ts , för de som bor i Gävletrakten

https://www.facebook.com/#!/AlzheimerforeningenISverige?fref=ts

https://www.facebook.com/#!/pages/Anh%C3%B6rig-till-n%C3%A5gon-med-Alzheimers/266581343365346?fref=ts

https://www.facebook.com/#!/groups/demensforbundet/?fref=ts


Och till sist:
https://www.facebook.com/#!/Bortmedskammen?fref=ts

Kram/Carina
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar