Diagnos Lewybody

Lewybody demens (LBD) är en demensform som utvecklar både Alzheimers och Parkinssons sjukdom.

Lewy bodies, eller Lewykroppar, är små runda proteinsamlingar i nervcellerna. Deras närvaro förhindrar cellerna att fungera normalt.

Kännetecknande för LBD är stort sömnbehov, darrningar, synhallucinationer, störd drömsömn, trippande gång, svårt att sätta sig och att klä på sig. Även svårt att svälja, talar tyst och stel ansiktsmimik. Tal-, minnes- och lokaliseringsproblem.
Behöver mycket stöd i det vardagliga livet!

fredag 6 mars 2015

Lokal Alzheimerförening i Linköping

Nu är vi gång!
Den 25/8 2014 startades Alzheimers Café i Linköping, med mig och Elisabeth Londos som föreläsare.
Förra veckan startades en förening, vilket du kan läsa om i länken här http://www.alzheimerforeningen.se/alzheimerforeningen-har-fatt-en-lokalforening-linkoping/

Välkomna till Missionskyrkan den sista måndagen i månaden!